Bar Chart

Nye støtteordninger og økonomiske tiltak ​

Regjeringen la frem 10.11.2020 nye tiltak som skal motvirke de økonomiske konsekvensene av koronapandemien og smitteverntiltakene

​​

 • En ny kompensasjonsordning for foretak med stort omsetningsfall som følge av koronapandemien for perioden september 2020-februar 2021

  • Brønnøysundregistrene skal forvalte den nye ordningen, og det jobbes med å sette opp en søknadsportal som vil være åpen fra januar 2021

  • Vilkårene for å få kompensasjon fremgår av proposisjon 31L (2020-2021) til lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall etter august 2020

  • Ordningen gjelder for foretak med mer enn 30 prosent omsetningsfall som følge av koronapandemien

  • Skal dekke inntil 60 prosent av foretakenes faste, uunngåelige kostnader for september og oktober, 70 prosent fra og med november

  • Støtten beregnes for to måneder av gangen

 • En kompensasjonsordning for smittevernutgifter for bedrifter med innleid utenlandsk arbeidskraft som ikke benytter offentlige karantenehotell

 • Støtteordning for publikumsåpne arrangementer

 • Forlengelse av den midlertidige garantiordningen for kredittforsikring frem til 30. juni 2021

 • Tilpasning av ordningene for kultursektoren