VELKOMMEN TIL

REVISJON & RÅDGIVNING ØST AS

Revisjon & Rådgivning Øst AS

TJENESTER

Vi er for øyeblikket syv medarbeidere som tilbyr revisjon og rådgivning for små og mellomstore selskaper. Våre ansatte har lang erfaring innen revisjon og rådgivning.

Revisjon & Rådgivning Øst ASsure businessman and stock ma

OM OSS

Vi har lang erfaring innen revisjon og rådgivning og har erfaring innen mange ulike bransjer. Vi tilbyr høy grad av service og er tilgjengelig til enhver tid.

Revisjon & Rådgivning Øst AS

AKTUELT

Her kan du finne ut mer om hva som rører seg innen regnskap og revisjon,

fra smått til stort.

 

Revisjon & Rådgivning Øst AS

KUNDEKONTROLL

Vi har i henhold til Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. plikt til å utføre tiltak for kundekontroll ved etablering av kundeforhold.

OM OSS

Vi er et revisjons -og rådgivningsselskap med kontorer i Hunndalen. Våre ansatte har lang erfaring innen revisjon og rådgivning.

 

Vi er for øyeblikket syv medarbeidere som tilbyr revisjon og rådgivning for små og mellomstore selskaper.

Vårt nedslagsfelt er hele Østlandsområdet.

KONTAKT OSS

Revisjon & Rådgivning Øst AS

Damvegen 8, 2827 Hunndalen

Trond@rroas.no

+47 91 55 27 23