top of page

RÅDGIVNING

Vi kan bistå selskap og privatpersoner med rådgivning på følgende områder: 

 

Kjøp og salg av virksomhet:

Dersom du skal selge din bedrift, trenger du en samtalepartner i prosessen. Vi er behjelpelig med dette. Det samme gjelder dersom du er i en kjøpssituasjon. Det bør gjennomføres analyser og undersøkelser

slik at du betaler riktig pris.

 

Omdanning:

For mange enkeltpersonforetak kan det være en god løsning å omdanne selskapet til aksjeselskap.

Dette kan ha stor betydning for hvilken skatteposisjon du er i.

 

Generasjonsskifte:

Overdragelse til neste generasjon kan være en krevende øvelse som gjør at det er

nødvendig å ha gode medspillere.

 

Avvikling:

Dersom du skal legge ned virksomheten vil du normalt trenge bistand.

Bistand årsoppgjør/ligningspapirer: Vi kan bistå med utarbeidelse av regnskap med

noter og ligningsdokumenter.

Økonomi-

styring

Aktuelle lover

og regler

Skatte-

rådgivning

Rådgivning i

forbindelse med

MVA

Regnskaps-

rådgivning

bottom of page