top of page

TJENESTER

Revisjon & Rådgivning Øst AS

Lovbestemt revisjon

Vi reviderer årsregnskapet og vurderer om årsregnskapet er utarbeidet og fast-satt i samsvar med lov og forskrifter,

og om den revisjonspliktiges ledelse

har oppfylt plikten til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering

og dokumentasjon av regnskaps-opplysninger. 

Revisjon & Rådgivning Øst AS

Bistand med teknisk avslutning

Vi bistår med utarbeidelse av skattemelding og nødvendige vedlegg. Vi bistår også med avslutning av regnskap og utarbeiding av noter.

Revisjon & Rådgivning Øst AS

Revisjon av avviklingsoppgjør og konkursbo

Dersom du trenger revisjon av et avviklingsregnskap, kan vi bidra med vår kompetanse. Vi har også kompetanse på revisjon av konkursboer.

Revisjon & Rådgivning Øst AS

Attestasjoner

Vi bidrar med kontroll og attestasjon av alle typer prosjektregnskaper.

Revisjon & Rådgivning Øst AS

Selskapsetablering

Det er mange lover og regler å forholde seg til ved etablering av et selskap. Vi hjelper deg å velge riktig selskapsform, og gir deg gode råd og løsninger som passer for dine behov og ambisjoner.

Vi utarbeider også de dokumentene

som skal til.

Revisjon & Rådgivning Øst AS

Omstrukturering

Skal deres selskap igjennom en omstrukturering kan vi bistå med utarbeiding av nødvendig dokumentasjon og registrering. 

Revisjon & Rådgivning Øst AS

Fisjon

Splitting av selskapet i flere enheter eller om det er flere eiere som skal gå i hver sin retning, kan vi bidra til å finne gode løsninger og utarbeide nødvendige dokumenter.

Revisjon & Rådgivning Øst AS

Fusjon

Sammenslåing av flere virksomheter krever også kompetanse der vi kan bidra.

Revisjon & Rådgivning Øst AS

Bistand i skattesaker

Vi bistår med innlevering av Skattemeldinger eller andre ligningsdokumenter. Dersom du har andre utfordringer med din beskatning kan vi gi deg råd og bistå i prosessen.

Revisjon & Rådgivning Øst AS

Bistand til forbedring av økonomiske resultater 

Vi mener at en viktig del av vår bistand er å bidra til bedring av selskapets resultater, enten dette er å øke overskuddene eller å gi råd som hjelper selskapet til å oppnå overskudd.

Revisjon & Rådgivning Øst AS

Avholdelse av styreseminar / veiledning til styret

Vi har lang erfaring med styrets arbeid og kan bistå både med veiledning for styret i enkeltsaker og avholde styreseminar. 

Revisjon & Rådgivning Øst AS

Foredrag

Vi tilbyr frokostseminarer for næringslivet og kurs for enkeltselskaper. Dersom du ønsker skreddersydd kurs for dine ansatte, er vi behjelpelig. Se også vår kompetanse innen styrearbeid.

Revisjon & Rådgivning Øst AS

Internkontroll

Gjennomgang og vurdering av økonomiske rapporteringsrutiner og styringssystemer.

 

Identifikasjon av risiko, analyse av konsekvenser og forslag til tiltak. 

Vi kan gi de riktige anbefalingene

på bistand ved fisjon, fusjon, generasjonsskifte i bedriften, verdivurderinger av selskapet før oppkjøp, bedriftsutvikling, samt lønnsomhetsvurdering.

 

Vi kan gjøre deg og ditt styre trygge

på at dere gjør de riktige veivalgene

for deres bedrift.

bottom of page